Politik

PelleSvensson.se

FUNDERINGAR OCH TANKAR

"Vi socialdemokrater anser att frihet alltid måste gå hand i hand med jämlikhet. När patronerna på bruken inte längre fick säga upp folk hur som helst, ansåg moderaterna att det inskränkte på arbetsgivarens frihet. Men denna lagstiftning kom ju till för att skapa jämlikhet och mer frihet åt de mer svaga grupperna i samhället."

 

Min kontaktsida på Hässleholms kommun:

Pelle Svensson (s)

 

Förr var jag oerhört intresserad av att skriva insändare, men mitt politiska engagemang har fått stå tillbaka, för att jag skall lyckas hitta balans i livet. Nedan skall jag försöka samla ihop lite av de insändare och funderingar jag plitat ner under åren.

 

Vad är moderat frihet värd? (Insändare nsk.se 2010-04-06)